Zalando
Oświadczenie o ochronie danych

Stan: 12/2019 Starsze wersje
Starsze wersje PDF

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez Zalando. Dotyczy ono wszystkich stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i ofert firmy Zalando.

Jak można zapoznać się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych: Jak można zapoznać się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych: oferujemy różne możliwości zapoznania się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. W tym rozdziale przedstawiamy podstawowe informacje. Następnie uporządkowaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie danych według tematów istotnych dla użytkowników i odpowiednio podzieliliśmy je na poszczególne rozdziały. Przedstawione poniżej menu wyboru umożliwia bezpośrednie przejście do poszczególnych rozdziałów.

Przed każdym rozdziałem umieściliśmy krótkie streszczenie. W streszczeniu przedstawiono treść rozdziału w skróconej formie. Aby uzyskać jedynie ogólne informacje na temat wszystkich kwestii związanych z przetwarzaniem danych, wystarczy zapoznać się ze streszczeniami. Osoby, które chcą uzyskać bardziej szczegółowe informacje, mogą kliknąć na przycisk „Więcej” znajdujący się pod każdym streszczeniem. Wówczas zostanie wyświetlona pełna treść rozdziału.

Staraliśmy się jak najbardziej zredukować liczbę odnośników. Dzięki temu wszystkie informacje zostały spójnie wyjaśnione, niezależnie od tego, który rozdział jest aktualnie wyświetlany. Jednak w przypadku czytania niniejszego oświadczenia o ochronie danych od początku do końca, mogą pojawić się powtórzenia. Nie zawsze udało nam się uniknąć odnośników. Przykładowo wszystkie informacje o specyficznym dla danego kraju przetwarzaniu danych zebraliśmy w jednym rozdziale i zawsze odsyłamy do tego rozdziału, gdy jest mowa o specyficznym dla danego kraju przetwarzaniu danych.

Jakich usług i ofert dotyczy niniejsze oświadczenie o ochronie danych: sposób, w jaki firma Zalando przetwarza dane użytkowników, jest dla większości naszych ofert podobny. Dlatego niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich usług i ofert dostępnych dla naszych klientów w Europie. Nie ma przy tym znaczenia, jakim kanałem usługi i oferty są udostępnianie – czy to poprzez stronę internetową, aplikację mobilną, w sklepach, telefonicznie, podczas imprez czy poprzez portale społecznościowe lub inne kanały. Aby zwiększyć przejrzystość, stosujemy dla tego „przypadku standardowego” określenie zbiorcze „usługi”.

Istnieją jednak także usługi, w przypadku których przetwarzamy dane użytkowników inaczej lub w ramach specjalnych celów. Może to wynikać z rodzaju usługi lub wymogów specyficznych dla danego kraju. Jeżeli odnosimy się do takich przypadków (czyli „odstępstw od przypadku standardowego”), stosujemy określenie „specyficzne dla usługi” lub „specyficzne dla kraju”.

Ponadto informujemy, iż Zalando nie jest pojedynczym przedsiębiorstwem. Zalando jest grupą składającą się z wielu przedsiębiorstw. Nie każde z tych przedsiębiorstw oferuje usługi lub przetwarza dane użytkowników. Dlatego dla uproszczenia podano poniżej tylko te przedsiębiorstwa Grupy Zalando, które rzeczywiście zajmują się przetwarzaniem danych użytkowników. Jeżeli zatem poniżej używamy określenia „Zalando”, „my” lub „nas”, dotyczy to każdorazowo podmiotów odpowiedzialnych Grupy Zalando.

O czym informujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych:

  • Jakie dane są zapisywane przez Zalando.
  • Co robimy z tymi danymi i do czego są one potrzebne.
  • Jakie prawa w zakresie ochrony danych i możliwości wyboru posiada użytkownik.
  • Jakie technologie i dane są stosowane w celu personalizacji i dopasowania naszych usług i treści, aby oferować użytkownikom bezpieczny, wygodny, bezproblemowy i indywidualny proces zakupów.
  • Jakie technologie i dane stosujemy w reklamie, łącznie ze stosowanymi technologiami śledzenia.

W razie pytań związanych z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych lub ogólnie kwestiami ochrony danych w Zalando, zapraszamy w każdej chwili do kontaktu z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych lub działem obsługi klienta Zalando.

1. Jakie dane przetwarza Zalando?

Zalando oferuje użytkownikom różnego rodzaju usługi, z których można korzystać na różne sposoby. W zależności od tego, czy użytkownik kontaktuje się z nami online, telefonicznie, osobiście czy w inny sposób, oraz z jakich usług korzysta, przetwarzane są różne dane z różnych źródeł. Wiele z przetwarzanych przez nas danych użytkownik podaje nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przykładowo gdy się rejestruje i podaje w tym celu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail czy adres pocztowy. Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mogą to być przykładowo informacje o urządzeniu użytkownika. Inne dane gromadzimy w ramach własnych analiz danych (np. w ramach badań rynkowych oraz w formie analizy klientów). W razie potrzeby uzyskujemy także dane o użytkownikach od osób trzecich, przykładowo od agencji informacyjnych oraz od dostawców usług płatniczych.

2. Do czego Zalando wykorzystuje moje dane?

Zalando przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych. Oczywiście przestrzegamy przy tym prawa ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dlatego zasadniczo przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w celach objaśnionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz w celach podanych przy zapisywaniu danych. Cele te to przede wszystkim realizacja zakupów oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Ponadto wykorzystujemy dane użytkowników w ramach surowego niemieckiego i europejskiego prawa ochrony danych także w innych celach, jak rozwój produktów, badania naukowe (w szczególności w zakresie uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia) oraz badania rynku, w celu optymalizacji procesów biznesowych, zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania naszych usług oraz reklamy spersonalizowanej.

3. Usługi spersonalizowane

Rozwój i udostępnianie spersonalizowanych funkcji i usług dla użytkownika jest dla nas priorytetem. Niezależnie od miejsca, czasu i używanego urządzenia oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów oraz ofertę dostosowaną do jego indywidualnych zainteresowań. Dlatego przetwarzanie danych użytkowników w celu personalizacji naszych usług jest stałą częścią działalności Zalando.

4. Informacje dotyczące stron internetowych i aplikacji

Dane użytkowników wykorzystujemy w celu udostępniania stron internetowych i aplikacji mobilnych Zalando. Oprócz danych urządzenia i danych dostępu rejestrowanych w ramach każdego korzystania z tych usług, rodzaj przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania są uzależnione w szczególności od tego, jak użytkownik korzysta z funkcji udostępnianych przez nasze usługi. Ponadto dane rejestrowane podczas korzystania z naszych usług wykorzystujemy w celu określenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej oferty online. Informacje te wykorzystujemy między innymi w ramach personalizacji zakupów, w celu optymalizacji naszych usług oraz oferowania spersonalizowanej reklamy.

5. Informacje dotyczące fanpage’y w serwisach społecznościowych

Zalando posiada profile w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach regularnie publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje produktów. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

6. Newsletter

Oferujemy użytkownikom różne usługi związane z newsletterem. Informacje dotyczące tematów omawianych w poszczególnych newsletterach oraz dodatkowe wskazówki można uzyskać po zapisaniu się na newsletter. Dodatkowo istnieją także newslettery specyficzne dla usług, będące stałą częścią określonej usługi. Przykładowo użytkownik może otrzymać newsletter Zalando Lounge jedynie wówczas, gdy jest członkiem klubu Zalando Lounge. W ramach korzystania z naszych newsletterów zapisujemy także dane urządzenia i dane dostępu.

7. Indywidualne propozycje produktów przesyłane pocztą elektroniczną lub w ramach usługi push

W związku z naszymi usługami prezentujemy użytkownikom na podstawie ich zainteresowań informacje i oferty Zalando. Te indywidualne propozycje produktów są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik zapisał się do newslettera, czy nie. W celu wyboru indywidualnych propozycji produktów wykorzystujemy, zgodnie z postanowieniami ustawowymi, głównie dotychczasowe dane zakupów i dane dotyczące zainteresowań, na podstawie których określamy zainteresowanie użytkownika określonymi produktami, przy uwzględnieniu podanych przez niego zainteresowań i preferencji oraz jego danych profilu.

8. Karty upominkowe

Dane przekazywane w ramach zamawiania kart upominkowych Zalando wykorzystujemy w celu weryfikacji i opracowania zamówienia oraz przesłania i zrealizowania karty. Obejmuje to także protokołowanie i przetwarzanie danych związanych z wykorzystaniem karty upominkowej, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom.

9. Jak Zalando wykorzystuje moje dane w celach reklamowych?

Dane użytkowników są wykorzystywane przez nas i przez naszych partnerów w zakresie reklamy w celu tworzenia spersonalizowanej reklamy, która jest prezentowana w usługach Zalando oraz na stronach internetowych i w aplikacjach innych dostawców usług. W tym celu stosowane są przez nas i przez naszych partnerów w zakresie reklamy popularne na rynku technologie internetowe. Dzięki temu możemy oferować zindywidualizowaną reklamę, aby w miarę możliwości prezentować użytkownikom tylko takie reklamy i oferty, które są dla niego rzeczywiście interesujące. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie się do potrzeb naszych użytkowników na podstawie personalizacji i wyboru nowych produktów oraz wywołanie trwałego zainteresowania użytkowników naszymi usługami dzięki bardziej indywidualnemu procesowi zakupów.

10. Komu są przekazywane moje dane?

Zalando przekazuje dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone według prawa niemieckiego lub europejskiego. Z niektórymi usługodawcami współpracujemy bardzo ściśle, na przykład w zakresie obsługi klienta (np. usługodawca obsługujący infolinię), z usługodawcami w zakresie urządzeń technicznych (np. obsługa centrów obliczeniowych) lub z przedsiębiorstwami logistycznymi (np. firmy kurierskie jak DHL). Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. Jeżeli użytkownik dokonuje zakupów u partnera Zalando, przekazujemy określone dane zakupów do partnera Zalando (np. imię i nazwisko oraz adres dostawy), aby partner Zalando mógł dostarczyć użytkownikowi zamówiony towar.

11. Jakie prawa w zakresie ochrony danych mi przysługują?

W ramach określonych wymogów ustawowych użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Dane kontaktowe do wniosków podano w dziale „Osoby kontaktowe”.

12. Kiedy moje dane zostaną usunięte?

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać dane osobowe użytkowników do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie do określonych celów, łącznie z obroną roszczeń prawnych.

13. Jak Zalando chroni moje dane?

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

14. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych i osoby kontaktowe

W związku z rozwojem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz wdrażaniem nowych technologii mających na celu optymalizację naszych usług mogą być niezbędne zmiany niniejszych informacji dotyczących ochrony danych. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Pod adresem politykaprywatnosci@zalando.pl można w każdej chwili skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych, aby uzyskać odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące ochrony danych i egzekwowania Państwa praw.

15. Informacje specyficzne dla usług

Sposób przetwarzania przez nas danych może się różnić w zależności od usługi. Poniżej podajemy różnice między poszczególnymi usługami.

16. Informacje specyficzne dla krajów

Sposób przetwarzania przez nas danych może się różnić w zależności od kraju. Poniżej podajemy różnice między poszczególnymi krajami.

17. Informacje dotyczące plików cookie

W tym miejscu informujemy, jakie pliki cookie stosujemy. Przegląd wszystkich stosowanych plików cookie znajduje się tutaj [https://www.zalando.pl/cookies]